Home | Algemeen | Sitemap | Disclaimer

Je bent nu op: Planeten :: Aardse Planeten

Aardse Planeten

De eerste categorie planeten is Aardse Planeten, ook wel ‘terrestrische planeten’ genoemd. De vier planeten in ons zonnestelsel die hieronder vallen zijn:

Aardse planeten hebben een vaste structuur. De zon voorkwam dat niet-vaste stoffen aan elkaar bleven zitten. Aardse planeten bestaan dus niet uit gas of water.

In de afbeelding hierboven zijn deze planeten (in goede verhouding) weergegeven.
We zullen de volgende aspecten van deze categorie bespreken:

De Samenstelling

De planeten in deze categorie hebben een verwante samenstelling. Alle vier de planeten hebben een kern van ijzer en een korst aan de buitenkant. Toch zijn de planeten van binnen niet hetzelfde. De volgende afbeelding laat de opbouw van elke planeet zien:

Zoals te zien is, heeft Mercurius een grote kern van ijzer met een dikke korst erom heen. Een vloeibare laag steen tussen kern en korst heeft Mercurius niet.
Venus heeft een kern die vermoedelijk uit vast ijzer bestaat. Hieromheen zit een vloeibare stenen mantel en om de stenen mantel zit een korst.
De Aarde lijkt in dit opzicht sterk op Venus. Alleen bestaat de kern van de Aarde waarschijnlijk uit vloeibaar ijzer, met een vaste kern in het midden. Hieromheen zit echter wel gewoon een stenen mantel en een korst.
Mars heeft ook een ijzerkern. Deze is eveneens omringd door een stenen mantel en een korst.
 

Het Oppervlak

Zoals al besproken in het stuk over de samenstelling, hebben alle vier de planeten een korst aan de buitenkant. Onderling verschillen deze korsten nogal.
Wat de planeten wel gemeen hebben is dat ze allemaal te verduren hebben (gehad) van meteoorinslagen. Ook hebben ze allemaal (op Mercurius na) vulkanische activiteit. Dit betekent dat er vloeibaar materiaal uit de stenen mantel naar boven komt.
Op Mars neemt deze activiteit echter wel af. Mars is namelijk een kleinere planeet, en dus koelt deze van binnen sneller af. Daardoor is de stenen mantel in mindere mate vloeibaar. Venus en de Aarde zijn groter, dus hun mantels zijn nog heet genoeg.
Mercurius heeft geen stenen mantel, dus op Mercurius is er sowieso geen vulkanisme.
 

De Atmosfeer

De atmosferen zijn onderling ook tamelijk verschillend. De atmosfeer van Mercurius stelt heel weinig voor en bestaat alleen uit een beetje natrium. Mercurius ligt natuurlijk ook erg dicht bij de zon; de zonnewinden zijn hier zo krachtig dat ze de atmosfeer van Mercurius gewoon wegblazen. De atmosferen van Aarde, Venus en Mars zijn ook niet identiek. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er leven is op Aarde en op Venus en Mars niet. Voor de samenstellingen van de atmosferen: zie de stukken van de afzonderlijke planeten.
 


2007